คำถามพบบ่อย

คำถาม: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่
คำตอบ: ในการจองบัตรโดยสารท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยบัตรโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
คำถาม: จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ คิดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารในอัตราใดบ้าง
คำตอบ: คิดค่าบริการจองตั๋ว 25 บาทต่อ 1 ใบ
คำถาม: จำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนรถออกกี่วัน
คำตอบ: ระยะเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าจะถูกกำหนดโดยตรงจากผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งปกติอยู่ระหว่าง 1-90 วัน และท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ อย่างน้อยก่อนรถออก 1 วัน
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าจองแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.
คำตอบ: ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำรายการได้ ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทางท่านต้องทำการจองใหม่
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าจองแล้วแต่ชำระเงินไม่ถูกต้อง
คำตอบ: หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจองใหม่ หรือติดต่อขอรับเงินคืน โดยในการทำการจองใหม่จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากรายการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วท่านต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม และหากรายการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้ว ไทยรูท ดอทคอม จะโอนเงินส่วนต่างคืนให้แก่ท่าน ซึ่งการโอนเงินแต่ละครั้งจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อครั้ง
คำถาม: หลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถผู้โดยสารต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: หลังจากชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงเพื่อรับบัตรโดยสารและบัตรรับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อใช้บริการ
คำถาม: ผู้โดยสารต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนขึ้นรถล่วงหน้านานเท่าไร
คำตอบ: ท่านต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารเพื่อขึ้นรถอย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก และในกรณีขึ้นรถระหว่างทางให้ท่านเผื่อเวลาการรอรถให้มากกว่าปกติ
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวรถ
คำตอบ: ถ้าพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู “ตรวจข้อมูลการจอง” บนหน้าเว็บไซต์