วิธีการจองและชำระเงิน

จองผ่านอินเตอร์เน็ต

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

7-eleven_logo cs_logo
1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์ http://rodtour.promotefree.net/
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้เท่านั้น
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ

หรือ 2.ชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa , Mastercard)

visa-logoMC_logo

*กรณีบัตรที่ไม่เคยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อเปิดใช้บริการก่อนทำรายการครั้งแรก

การเช็คอินและรับตั๋วโดยสาร
หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ในวันเดินทางที่ช่องจำหน่ายตั๋ว (ดูรายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร) โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ในการรับตั๋ว ให้ท่านแจ้งรหัสการจองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ) แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสารหากข้อมูลของท่านไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารการชำระเงิน